Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „OU“) pro nás je a bude na prvním místě. Od 25.5.2018 splňujeme zpracování OU podle Nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracováváme jen nezbytně nutné OU a po nezbytně nutnou dobu (zásada minimalizace a omezení uložení podle GDPR -). Níže jsou zásady, podle kterých vaše OU zpracováváme podle zásad GDPR.

IDENTIFIKACE SPRÁVCE

Správcem při zpracování vašich OU je:
Společnost: Tigremy, s.r.o.
IČ: 27105172
Zastoupená: Alicí Kosteleckou, jednatelkou společnosti
Sídlo: Dopravní 500/9, 10400 Praha 10
Web: www.tigremy.cz

KONTAKT OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OU

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené e-mailové adrese:
tigremy@tigremy.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Účel zpracování OU Právní základ Kategorie subjektu údajů (kSU)
Právní základ kSU01 kSU02 kSU03
správa zákazníků / dodavatelů (OSVČ - DPČ/DPP) plnění smlouvy x x
potenciální partner (zákazník/dodavatel) legitimní zájem / souhlas x

Kategorie subjektu údajů („dále jen „SU“):

kSU ID kategorie subjektu údajů (kSU) Související kategorie OU
jméno (kOU01) základní (kOU02) kontakt (kOU03) souhlasy (kOU04)
kSU01 zákazník/dodavatel - statutární zástupce x x x
kSU02 zákazník/dodavatel - výkonný pracovník x x
kSU03 potenciální partner x x x

Kategorie osobních údajů („dále jen „OU“):

kOU ID Kategorie osobních údajů Položky OÚ ZKOU* ? zdroj OU
kOU01 jméno jméno, příjmení N subjekt údajů
kOU02 základní OU datum narození / RČ, pohlaví N subjekt údajů
kOU03 kontaktní OU kontaktní informace vč. IČ (u OSVČ), bankovního účtu, fotografie automobilu vč. SPZ (v případě polepu auta - pro případné reklamace a reklamu) N subjekt údajů
kOU04 OU o souhlasu souhlas N subjekt údajů

Pokud zpracováváme vaše OU na základě vašeho souhlasu, potom je to po dobu 5 let od jeho udělení. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit na výše uvedené emailové adrese.

Vaše OU zpracováváme po níže uvedenou dobu:

 • pro právní základ „plnění smlouvy“: zákonné lhůty pro archivaci dokladů (s OU)
 • pro právní základ „legitimní zájem“: do poskytnutí souhlasu / max. 1 měsíc
 • pro právní základ „souhlas“: 5 roků od poskytnutí souhlasu

Fotografie výsledků zakázky:

Fotografie jako výsledků zakázek (polepy aut, výloh, apod.) zpracováváme z důvodu:

 • prokázání kvality dodávky (plnění zakázky a ochrana zájmů správce)
 • reklama na našem webu (vyžádáme si váš souhlas)

Předávání OU třetím stranám / do třetích zemí

K vašim osobním údajům mají přístup naši partneři či subdodavatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů.

Vaše OU předáváme příjemcům (viz GDPR) podle zákona (finanční úřad).

OU nepředáváme do třetích zemí.

Dále využíváme služby Google Analytics na našem webu, kde zpracováváme pouze anonymní údaje, které nejsou předmětem GDPR.

Zabezpečení a ochrana OU

Chráníme OU pomocí bezpečnostních opatření jak při digitálním zpracování (PC a smartphone), tak i při zpracování papírových dokumentů s OU:

 • PC: antivirus, zálohování (2 úrovně) pro případ obnovy
 • papírové dokumenty: samostatná kancelář pod uzamčením a řízeným přístupem

Vaše práva subjektu údajů (podle GDPR)

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte definována tato práva, která uplatníte zasláním své identifikace a specifikací požadavku:

 • Právo na informaci o zpracovávání OU
 • Právo na přístup k OU
 • Právo na opravu OU
 • Právo na omezení zpracování OU
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost OU k jinému správci
 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
 • Právo nebýt předmětem zpracování založeného na automatickém rozhodování, vč. profilování